Ông Nguyễn Sơn Hùng được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Sáng nay 31-8, HĐND tỉnh Đồng Nai tổ chức Kỳ họp bàn một số nội dung quan trọng, trong đó có việc bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh (khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026).

Với 75/76 đại biểu có mặt tại kỳ họp đồng tình, ông Nguyễn Sơn Hùng, tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh khoá X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Ông Nguyễn Sơn Hùng được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ảnh 1

Ông Nguyễn Sơn Hùng (đứng giữ cầm hoa) được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Công Nghĩa- báo Đồng Nai. 

Phát biểu sau khi được bầu chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Sơn Hùng đã cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban TVTU, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng giới thiệu và bầu ông làm Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Như vậy, đến nay lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai (khoá X) có 5 thành viên, gồm: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và 4 Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm: ông Võ Tấn Đức, ông Võ Văn Phi, bà Nguyễn Thị Hoàng và ông Nguyễn Sơn Hùng.

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Đồng Nai đã quyết định một số nội dung quan trọng, trong đó có việc xem xét về chi hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.