Ông Nguyễn Thành Long giữ quyền Chủ tịch Bà Rịa-Vũng Tàu

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, Thủ tướng giao quyền Chủ tịch tỉnh đối với ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 1-8-2019 cho đến khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh theo quy định.

Trước đó, trong một cuộc họp, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông tin là ông sẽ nghỉ hưu từ tháng 8-2019.