Từ khóa:

#ông Nguyễn Văn Tuấn
Tìm thấy 3 kết quả
Làm giả thịt heo rừng từ... heo nái

Làm giả thịt heo rừng từ... heo nái

(PL)- Số thịt heo rừng trên còn được vận chuyển lên một số xã miền núi và từ đây bán ngược về miền xuôi với danh nghĩa “thịt heo rừng từ vùng núi mang xuống”.