Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn xin từ chức Tổng giám đốc PVN

Theo nguồn tin riêng của PLO, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Thành viên HĐTV PVN, Tổng giám đốc PVN đã có đơn xin từ chức gửi HĐTV PVN. 

Đơn xin từ chức của ông Sơn được gửi lên HĐTV trước đó một thời gian. Ngày 12-3, HĐTV PVN đã họp để xem xét đơn này. 

Theo quy trình, việc xử lý đơn từ chức của ông Sơn cần báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. 

Tối 13-3, phóng viên PLO đã liên hệ qua điện thoại với ông Sơn để xác minh thông tin nhưng ông Sơn không nghe máy.

Ông Sơn sinh ngày 10-08-1962, nguyên quán Hà Nội, nơi sinh Quảng Trị. Ông Sơn có trình độ thạc sĩ thiết kế công nghệ hệ thống (Úc), kỹ sư chuyên ngành công nghệ khai thác dầu khí, tốt nghiệp Trường ĐH Hóa dầu Bacu (Cộng hòa Azerbaijan thuộc Liên Xô cũ) năm 1986.

Về công tác tại Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt Xô (Vietsovpetro) từ năm 1987, ông đã trở thành một chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác và phát triển mỏ.

Tháng 6-2005, ông được bổ nhiệm làm giám đốc, phó bí thư Đảng ủy Xí nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc Vietsovpetro. Tháng 3-2009, ông được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc Vietsovpetro kiêm giám đốc Xí nghiệp Khai thác Dầu khí. Sau đó, ông Sơn được bổ nhiệm làm tổng giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và phó tổng giám đốc PVN. Ngày 4-3-2016, ông Sơn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc PVN.