3 thách thức, 2 kiến nghị với đại học tự chủ

3 thách thức, 2 kiến nghị với đại học tự chủ

(PLO)- Không còn nguồn chi từ ngân sách nhà nước, chưa có chính sách tín dụng phù hợp cho sinh viên và chưa đa dạng hóa được các nguồn thu là ba thách thức lớn về tài chính đối với các trường ĐH tự chủ hiện nay.
Thầy cô giáo là ai trong đại dịch này?

Thầy cô giáo là ai trong đại dịch này?

(PLO)- Trong ngôi nhà nhỏ khiêm tốn như mức lương của nhà giáo, bếp ăn đã trở thành giảng đường, bàn ăn đã trở thành bục giảng, máy tính đã trở thành bảng đen.