Từ khóa:

#Phá Rừng
Tìm thấy 337 kết quả
Khởi tố 12 người phá rừng ở Lạc Dương

Khởi tố 12 người phá rừng ở Lạc Dương

(PLO)- Công an khởi tố nhóm 12 người triệt hạ trái phép cây gỗ Bạch Tùng, Hồng Tùng thuộc rừng phòng hộ và rừng đặc dụng tự nhiên ở Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà.