Phải có bằng đại học mới được quản lý lắp ráp ô tô ?

Doanh nghiệp phải có bộ phận quản lý hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô. Người phụ trách bộ phận quản lý hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô phải tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành cơ khí, ô tô và có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô 5 năm trở lên.

Đó là một trong nội dung tại dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô do Bộ Công Thương vừa công bố.

Dự thảo này cũng nêu rõ, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và doanh nghiệp nhập khẩu ô tô phải chịu trách nhiệm triệu hồi ô tô bị lỗi kỹ thuật; Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và doanh nghiệp nhập khẩu ô tô phải chịu trách nhiệm thu hồi, xử lý ô tô thải bỏ theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Mọi chi phí liên quan đến triệu hồi ô tô bị lỗi, khắc phục lỗi kỹ thuật và thu hồi, xử lý ô tô thải bỏ do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và doanh nghiệp nhập khẩu ô tô

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ chỉ có các doanh nghiệp được thành lập theo các quy định của pháp luật về doanh nghiệp mới được tiến hành hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô. Các chủ thể kinh doanh khác không phải là doanh nghiệp không được tiến hành hoạt động này.

Doanh nghiệp nhập khẩu phải có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng theo quy định tại Nghị định và phải cam kết trách nhiệm bảo hành, triệu hồi ô tô nhập khẩu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, trước mắt, doanh nghiệp nhập khẩu có thể lựa chọn một trong ba hình thức: (i) sở hữu cơ sở bảo hành, bảo dưỡng; (ii) thuê cơ sở bảo hành, bảo dưỡng với thời hạn tối thiểu 3 năm; hoặc (iii) cơ sở bảo hành, bảo dưỡng thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp nhập khẩu.

Tuy nhiên, để duy trì môi trường kinh doanh ổn định và bảo vệ lợi ích lâu dài của người tiêu dùng, dự thảo Nghị định quy định tới thời điểm 01 tháng 7 năm 2020, doanh nghiệp nhập khẩu bắt buộc phải sở hữu tối thiểu một cơ sở bảo hành, bảo dưỡng theo quy định tại Nghị định.

Dự thảo nêu rõ, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và doanh nghiệp nhập khẩu ô tô phải chịu trách nhiệm triệu hồi ô tô bị lỗi kỹ thuật- Ảnh minh họa 

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm