Phải hoàn thành việc biên soạn bộ Quốc sử Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả, thành tích và đóng góp của Hội KHLSVN và giới sử học cả nước trong suốt chặng đường 50 năm qua.
Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, hội cần chú trọng tổng kết thực tiễn lịch sử, làm rõ lý luận về con đường cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó đúc rút những bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và làm giàu kho tàng di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Phải hoàn thành việc biên soạn bộ Quốc sử Việt Nam ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội KHLSVN.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Lịch sử đã diễn ra và tồn tại một cách khách quan, trách nhiệm hàng đầu của các nhà sử học là bằng một hệ thống lý thuyết và phương pháp tiếp cận khoa học, phục dựng lại những trang sử của quá khứ và đánh giá lịch sử một cách trung thực, khách quan nhất. Hội cần tập trung công sức, huy động trí tuệ của giới sử học để hoàn thành với chất lượng cao nhất nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn bộ Quốc sử Việt Nam. Đây sẽ là một cống hiến to lớn của giới sử học đối với đất nước”.
Bên cạnh đó, hội cần làm tốt chức năng tư vấn, phản biện xã hội đối với việc bảo tồn, tôn tạo, bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
Chủ tịch nước cũng đề nghị: “Hội cần chủ động tham gia truyền bá kiến thức lịch sử và giáo dục truyền thống dân tộc để mọi người đều có nhận thức đúng là kiến thức lịch sử không phải chỉ dành cho những nhà sử học và những người muốn trở thành các nhà sử học, mà cần thiết cho mọi người, mọi giới, bao gồm cả các nhà quản lý. Phối hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT nâng cao chất lượng giáo dục môn lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống, xây dựng nhân cách và bản lĩnh cho thế hệ trẻ”.
Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội KHLSVN. 
64 cơ thủ hàng đầu góp mặt tại giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế Bình Dương 2022 Cup Becamex IJC – Number 1

64 cơ thủ hàng đầu góp mặt tại giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế Bình Dương 2022 Cup Becamex IJC – Number 1

(PLO)-  Trải qua 4 ngày thi đấu, giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương 2022 Cúp Becamex IJC - Number 1 đã chính thức tìm ra nhà vô địch với chiến thắng thuyết phục. Đồng hành cùng mùa giải năm nay là nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 tiếp sức cho các cơ thủ sự tỉnh táo và sức mạnh để thi đấu hết mình.