Phạm nhân là người đồng tính được bố trí giam riêng

Một đối tượng khác được bố trí giam riêng là phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại giam.

Căn cứ vào tính chất của tội phạm, mức hình phạt, đặc điểm nhân thân thì giám thị trại giam sẽ quyết định phân loại, chuyển khu giam giữ; phạm nhân được chia thành các đội, tổ để lao động, học tập và sinh hoạt.

Cũng theo Luật Thi hành án hình sự 2019, phạm nhân được nhận quà là tiền, đồ vật do thân nhân gửi vào không quá hai lần trong một tháng bằng đường bưu chính. Khi có bưu phẩm do thân nhân của phạm nhân gửi vào thì cán bộ trại giam, trại tạm giam… có trách nhiệm tiếp nhận, bóc, mở, kiểm tra để phát hiện và xử lý đồ vật thuộc danh mục cấm.

'Rác' cho vay tiền

'Rác' cho vay tiền

(PLO)- Những trụ đèn, trụ điện, tủ điện hạ thế trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM ...bị dán đầy những tờ rơi cho vay tiền nhanh trông rất nhếch nhác.