Phân công cơ quan nhận hồ sơ công trình miễn giấy phép xây dựng

Trường hợp được miễn giấy phép xây dựng được sửa đổi, bổ sung
tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. Ảnh minh họa: MINH LONG

Theo Nghị định số 15/2021, trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong quản lý trật tự xây dựng được quy định rất cụ thể. Trong đó, UBND cấp tỉnh ban hành các quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp, ủy quyền quản lý trật tự xây dựng cho UBND cấp huyện, UBND cấp xã phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn. Đồng thời, UBND cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền tiếp nhận thông báo khởi công kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng trường hợp công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng.

Tiếp đó, ngày 26-5-2021, Bộ Xây dựng có công văn về hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng gửi UBND TP các tỉnh, TP trực thuộc trung ương.

Theo đó, UBND các tỉnh, TP thuộc trung ương sớm chỉ đạo ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng, phân cấp thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định.

Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng được quy định tại điểm g khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Trước các cơ sở văn bản trên, Sở Xây dựng trình UBND TP xem xét, ban hành quyết định phân công UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện; Ban quản lý Khu công nghệ cao, Ban quản lý Các khu chế xuất và công nghiệp TP, Ban quản lý khu đô thị mới Tây Bắc, Thủ Thiêm, Nam TP, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm