Phản ứng của Việt Nam về báo cáo nhân quyền của Hoa Kỳ

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình. (Ảnh: TTXVN phát)
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình. (Ảnh: TTXVN)


Một số nhận định về Việt Nam nêu trong Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2013 đã dựa trên những thông tin thiếu chính xác, không phản ánh thực tế khách quan về tình hình quyền con người ở Việt Nam.

Trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng, Việt Nam luôn sẵn sàng đối thoại với các nước còn có những quan điểm khác biệt với Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người; trong đó có Hoa Kỳ nhằm tăng cường hiểu biết, thu hẹp sự khác biệt, qua đó nâng cao tính xác thực và khách quan trong những đánh giá về tình hình quyền con người ở Việt Nam.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm