Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM vừa có quyết định xóa tên khỏi danh sách đoàn luật sư TP.HCM đối với 320 luật sư vì đã không đóng đoàn phí thành viên liên tục nhiều năm. 

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM vào chiều 2-1, luật sư Nguyễn Văn Trung (Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, điểm c khoản 3 và khoản 5 Điều 40 Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam quy định, luật sư không đóng phí thành viên thời hạn 12 tháng thì bị đoàn luật sư thông báo công khai trong phạm vi đoàn.

 320 luật sư bị xóa tên khỏi danh sách đoàn luật sư TP.HCM - ảnh 1
Quyết định của Ban chủ nhiệm đoàn luật sư TP.HCM

Nếu 18 tháng không đóng phí sau khi đã được thông báo công khai thì đương nhiên luật sư đó bị đoàn luật sư xóa tên khỏi danh sách luật sư của đoàn.

Tuy nhiên, danh sách 320 luật sư bị xóa tên đợt này là đã nợ phí liên đoàn và phí thành viên từ ba năm trở lên chứ không phải chỉ mới 18 tháng như quy định. 

Chúng tôi cũng tìm đủ mọi cách từ gọi điện, gửi thư mời, mail.. đến việc đăng nhắc nợ công khai trên trang web của đoàn luật sư nhiều tháng liền nhưng các luật sư này cũng không đến nộp phí. 

Như vậy, kể từ ngày 27-12-2018 (ngày ký quyết định) thì 320 Luật sư nợ phí liên đoàn và phí thành viên (200.000 đồng/tháng) đã bị xóa tên khỏi danh sách đoàn luật sư TP.HCM