Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ đến Việt Nam

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh trong những năm gần đây, quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đã phát triển theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp. Ông ghi nhận hai nước đã thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện, trong đó hợp tác quốc phòng đã có bước phát triển mới trong các lĩnh vực như hợp tác đào tạo cán bộ, trao đổi kinh nghiệm cứu trợ nhân đạo, ứng phó thảm họa thiên tai... Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Scot Marciel thống nhất trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường trên các lĩnh vực chia sẻ thông tin, trao đổi đoàn quân sự cấp cao. Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất đẩy nhanh việc khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

N.ANH