Mộ vua Quang Trung ở lăng Đan Dương?

Mộ vua Quang Trung ở lăng Đan Dương?

(PL)- Nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân là người đã dành gần nửa cuộc đời để tìm mộ vua Quang Trung. Ông tin rằng lăng mộ vua Quang Trung nằm ở cung điện Đan Dương ở Phú Xuân (Huế).