QH thông qua nghị quyết đầu tư tuyến cao tốc Bắc-Nam

Với 83,1% đại biểu tán thành, trong phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 22-11, Quốc hội (QH) đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Nghị quyết thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (dự án). Địa điểm từ Cao Bồ (Nam Định) đến Bãi Vọt (Hà Tĩnh), từ Cam Lộ (Quảng Trị) đến La Sơn (Thừa Thiên-Huế), từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến Dầu Giây (Đồng Nai), cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang và Vĩnh Long).

Về phạm vi, quy mô, phương án đầu tư, hình thức đầu tư, nghị quyết nêu rõ giai đoạn 2017-2020 dự kiến đầu tư 654 km, chia thành các dự án thành phần vận hành độc lập, hình thức, quy mô đầu tư phù hợp với từng dự án thành phần. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư căn cứ quy mô của từng dự án thành phần theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Về công nghệ, dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm yêu cầu an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả; khuyến khích nhà đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong tổ chức thi công và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Về nhu cầu sử dụng đất và phương án giải phóng mặt bằng: Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án là 3.736 ha, trong đó đất trồng lúa là 1.037 ha. Thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô sáu làn xe trên tất cả dự án thành phần, riêng dự án Cam Lộ-La Sơn quy mô bốn làn xe theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Về tổng mức đầu tư và nguồn vốn: Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 118.716 tỉ đồng trong đó có 55.000 tỉ đồng vốn nhà nước.

Để hoàn thành dự án, nghị quyết giao Chính phủ tổ chức thực hiện nhiều nội dung, trong đó nhấn mạnh việc công khai, minh bạch, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức thực hiện và quản lý dự án. Cạnh đó, bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

Xây dựng cơ chế huy động các nguồn lực tham gia đầu tư dự án; ban hành tiêu chí, nguyên tắc, phân bổ vốn nhà nước đầu tư tham gia thực hiện dự án hợp lý và cơ chế giám sát, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư… cũng là những nội dung quan trọng mà Chính phủ sẽ làm.

Nghị quyết cũng nêu rõ Ủy ban Thường vụ QH, Ủy ban Kinh tế, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban khác của QH, các đoàn đại biểu QH và các đại biểu QH trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.