Có giải pháp hữu hiệu để thu hồi tài sản tham nhũng

Tài chính, ngân hàng, thông tin và truyền thông, tòa án. Với lĩnh vực tài chính, QH yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp để thu đúng, thu đủ, bảo đảm huy động đầy đủ nguồn thu cho ngân sách nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi trốn thuế, gian lận thương mại; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống chuyển giá.

QH yêu cầu lĩnh vực thông tin-truyền thông cần tăng cường kiểm soát, hạn chế thông tin giả, xấu, độc hại, phản cảm trên mạng xã hội, nhất là thông tin đối với trẻ em. Xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam...

QH cũng đề nghị ngành tòa án đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, có giải pháp để tăng hiệu quả thu hồi tài sản do phạm tội mà có đối với các vụ án này.

Chiều cùng ngày, QH cũng đã thông qua nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Theo đó, nghị quyết nêu sẽ sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính theo hướng thu gọn đầu mối, giảm cấp trung gian, tăng cường quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; giảm biên chế, giảm số lượng lãnh đạo cấp phó và người giữ hàm lãnh đạo, quản lý. Không nhất thiết cấp trên có cơ quan, tổ chức nào thì cấp dưới có cơ quan, tổ chức đó và ngược lại; thí điểm hợp nhất văn phòng đoàn ĐBQH, văn phòng HĐND và văn phòng UBND cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm