Quân đội sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Ngày 20-1, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu), thời gian qua, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các kết luận, kế hoạch của Tiểu ban phục vụ Đại hội XIII của Đảng về bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với xây dựng Kế hoạch bảo vệ đại hội và bổ sung các phương tiện tác chiến, phương án bảo vệ; các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra canh gác, chuẩn bị đầy đủ quân số, vũ khí trang bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức hội nghị hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho đại hội. Sau hội nghị, hiệp đồng các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ đã chủ động hiệp đồng với các cơ quan chức năng tổ chức nghiên cứu địa hình, trinh sát các mục tiêu theo nhiệm vụ được phân công; luyện tập thuần thục các phương án bảo vệ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ nhiệm vụ của trên; làm tốt mọi công tác chuẩn bị về lực lượng, vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện sẵn sàng triển khai bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu, cùng với tiếp tục tổ chức kiểm tra luyện tập các phương án và công tác chuẩn bị của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ đại hội; các cơ quan, đơn vị tập trung theo dõi nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cả nước để kịp thời tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu kịp thời xử trí các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ.

Các cơ quan, đơn vị đồng thời chú trọng tổ chức huấn luyện, luyện tập xử trí các tình huống; phòng chống cháy nổ, kho tàng, doanh trại; kỹ năng sử dụng các trang bị, khí tài hiện đại; tổ chức nghiên cứu địa hình khu vực diễn ra các hoạt động của đại hội; các khu vực bố trí nơi ăn nghỉ, các trục đường cơ động của các đoàn đại biểu để thống nhất, phối hợp xử lý các tình huống xảy ra.

Các lực lượng, các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình chống phá của các thế lực thù địch; đấu tranh ngăn chặn, bóc gỡ những thông tin xấu độc; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống ngay từ cơ sở, không để diễn biến xấu lây lan kéo dài.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai nhiệm vụ đồng bộ, cụ thể, chặt chẽ; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên duy trì tốt công tác hiệp đồng các lực lượng trong và ngoài quân đội bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm