Quảng Ngãi: Nhiều tổ chức, lãnh đạo bị kỷ luật

0:00 / 0:00
0:00

(PLO)- Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật đối với nhiều tổ chức và cá nhân.

Ngày 28-12, Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Ngãi cho biết Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã họp và quyết định thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi kỷ luật khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Thường vụ Huyện uỷ Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2015-2020.

Tỉnh uỷ Quảng Ngãi kỷ luật đối với ông Phan Bình, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Huyện uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Hành và ông Đỗ Ngọc Nam, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi bằng hình thức cảnh cáo.

Tỉnh uỷ Quảng Ngãi cũng kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Tiến Hải, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chính uỷ BCH BĐBP tỉnh. Tuy nhiên, thời hiệu xử lý kỷ luật đã hết nên Tỉnh uỷ Quảng Ngãi không ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Hải.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trương Quang Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi kỷ luật khiển trách các ông: Đoàn Thanh Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Nguyễn Văn Cảnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Tăng Thanh Toàn, Đảng uỷ viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Trương Bá Chuẩn, Đảng uỷ viên, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Đinh Kà Để, nguyên Bí thư Huyện uỷ Sơn Tây nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020, bị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.