Quảng Ninh: Giám Đốc sở Nội vụ đồng thời là Trưởng Ban tổ chức

Ngày 29-5, Tỉnh uỷ Quảng Ninh cho biết Ban thường vụ Tỉnh uỷ đã có quyết định phân công điều động bổ nhiệm ông Vũ Quyết Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ, đồng thời giữ chức Trưởng ban tổ chức Tỉnh uỷ.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quyết Tiến

Theo ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, việc bổ nhiệm ông Tiến đồng thời giữ chức Trưởng ban Tổ chức và Giám đốc Sở Nội vụ là tiền đề để thực hiện hợp nhất cơ quan tổ chức – nội vụ cấp tỉnh.
Chủ trương thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thành cơ quan tổ chức – nội vụ đã được kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá 13 thông qua.

Theo ông Ký, trên thực tiễn, tỉnh Quảng Ninh đã hợp nhất cơ quan tổ chức – nội vụ cấp huyện từ năm 2018 và mô hình này đã phát huy hiệu quả. Từ thành công của cấp huyện, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đột phá áp dụng mô hình này ở cấp tỉnh.

Chủ trương này đã khẳng định nỗ lực của Quảng Ninh trong cải cách tổ chức bộ máy chính trị hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Ông Ký cho rằng nhiệm vụ của cơ quan tổ chức – nội vụ tới đây sẽ rất lớn trong công tác tổ chức cán bộ của hệ thống chính trị toàn tỉnh. Việc đổi mới công tác cán bộ được xác định là khâu then chốt, đột phá nên đỏi hỏi phải đổi mới quy trình thi tuyển, tuyển dụng, sử dụng cán bộ theo mô hình nguồn nhân lực chung.

Cơ quan tổ chức – nội vụ còn thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp uỷ cấp tỉnh về tổ chức cán bộ, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực nội vụ. Do đó, đòi hỏi đội ngũ làm công tác cán bộ phải có tâm, đức để chọn đúng người; xây dựng được đội ngũ cán bộ từ tỉnh tới cơ sở ngày càng chuẩn hoá đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, ông Vũ Quyết Tiến nói sẽ cùng tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm