Quên rẽ phải, tài xế bất ngờ tông thẳng vào gầm Container