Quên thông báo tìm việc, có bị mất trợ cấp thất nghiệp?

Tuy nhiên, đầu tháng 5 thì tôi quên đến trung tâm dịch vụ việc làm để đăng thông tin tìm việc. Tôi nghe nói nếu người mất việc không đăng tin tìm việc hằng tháng thì sẽ bị chấm dứt trợ cấp thất nghiệp. Xin hỏi quy định cụ thể ra sao? Tôi có bị mất trợ cấp không?

Bạn đọc Phạm Minh Thái (TP.HCM)

Luật sư Lại Thị Thanh Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điểm e khoản 1 Điều 21 Nghị định 28/2015 quy định trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người hưởng trợ cấp có ba tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quy định này nhằm giúp người lao động mất việc được trung tâm dịch vụ việc làm kịp thời hỗ trợ tìm việc làm mới và tránh tình trạng người mất việc ỷ lại vào khoản trợ cấp.

Theo thông tin anh Thái cung cấp, anh đã quên thông báo tìm việc vào tháng 5, chưa vượt quá ba tháng liên tục không thông báo tìm việc nên anh vẫn được hưởng trợ cấp. Tuy nhiên, anh Thái phải tiếp tục thực hiện việc thông báo tìm việc định kỳ hằng tháng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm