Quốc hội khóa XIV sẽ hoạt động hiệu quả hơn nữa

VOV cho hay cử tri đánh giá cao QH, Chính phủ đã có những quyết sách kịp thời để ổn định kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt là an ninh trên biển. Tuy nhiên, cử tri băn khoăn về một số vấn đề như nợ công, ô nhiễm môi trường, hạn hán… và mong muốn QH, Chính phủ tiếp tục có các giải pháp để kịp thời khắc phục.

Trao đổi về hoạt động của QH, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng những bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ QH khóa XIII có ý nghĩa quan trọng để nhiệm kỳ QH khóa XIV hoạt động hiệu quả hơn nữa. Trong công tác lập pháp, Chủ tịch QH nhấn mạnh nhiệm kỳ QH khóa XIII đã ban hành nhiều đạo luật, trong đó có Hiến pháp 2013. Đây là điều kiện quan trọng, cơ bản để đưa đất nước vận hành theo trật tự pháp luật trong một giai đoạn dài; tạo điều kiện cho đất nước phát triển ổn định.

Tái định vị công nghiệp TP.HCM: Rất cấp thiết!

Tái định vị công nghiệp TP.HCM: Rất cấp thiết!

(PLO)- Nếu nhìn lại chặng đường hơn 50 năm qua, ngành công nghiệp TP.HCM tuy có nhiều đóng góp lớn nhưng đã bắt đầu đi vào giai đoạn lạc hậu, không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại.