Quy định mới trong năm 2024 về thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

(PLO)- Nghị định 41/2024 tăng thêm 2 trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô so với Nghị định 10/2020.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nghị định 41/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe có hiệu lực từ 1-6-2024.

Trong đó, Nghị định 41/2024 quy định 6 trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

6 trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Cụ thể, các đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thời hạn một trong các trường hợp sau đây:

Cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh;

Không kinh doanh vận tải toàn bộ các loại hình ghi trên giấy phép kinh doanh trong thời hạn từ 6 tháng trở lên, kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh vận tải toàn bộ các loại hình ghi trên giấy phép kinh doanh trong thời gian 6 tháng liên tục trở lên;

Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải;

Sửa chữa hoặc làm sai lệch dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe trước, trong và sau khi truyền dữ liệu;

Không chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền;

Trong thời gian 1 tháng, có từ 30% trở lên số phương tiện của đơn vị bị xử lý vi phạm thu hồi, bị tước phù hiệu, biển hiệu.

kinh doanh vận tải
So với Nghị định 10/2020, Nghị định 41/2024 tăng thêm trường hợp bị thu hồi giấy phép doanh vận tải. Ảnh: TN

Hiện hành, theo quy định tại Khoản 6 Điều 19 Nghị định 10/2020, chỉ có 4 trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi giấy phép kinh doanh không thời hạn một trong các trường hợp sau đây:

Cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;

Không kinh doanh vận tải trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian 6 tháng liên tục;

Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải;

Sửa chữa hoặc làm sai lệch dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe trước, trong và sau khi truyền dữ liệu.

Trình tự thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thu hồi giấy phép kinh doanh do cơ quan mình cấp và thực hiện theo trình tự sau đây:

Ban hành quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh;

Gửi quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh cho đơn vị kinh doanh vận tải và phải đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở GTVT;

Báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, UBND cấp tỉnh và thông báo quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh đến các cơ quan có liên quan để phối hợp thực hiện;

Khi cơ quan cấp giấy phép kinh doanh ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh đối với loại hình kinh doanh vận tải có vi phạm; trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký, đơn vị kinh doanh vận tải phải nộp lại giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu cho cơ quan cấp giấy phép kinh doanh, đồng thời dừng hoạt động kinh doanh vận tải theo quyết định thu hồi.

Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu theo đúng quyết định thu hồi, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh chỉ cấp lại giấy phép kinh doanh sau thời gian 30 ngày kể từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại đủ giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu theo quyết định thu hồi.

Trường hợp quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép kinh doanh ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh đối với loại hình kinh doanh vận tải có vi phạm mà đơn vị kinh doanh vận tải không nộp giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu hoặc có nộp nhưng không đủ theo quyết định thu hồi, Sở GTVT chỉ cấp lại Giấy phép kinh doanh sau thời gian 45 ngày kể từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại đủ giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu theo quyết định thu hồi.

(Khoản 6 Điều 19 Nghị định 10/2020, sửa đổi tại Nghị định 41/2024).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm