Quyền lợi của người tham gia BHYT 5 năm liên tục

Cho tôi hỏi người tham gia BHYT năm năm liên tục được hưởng những quyền lợi gì và cơ quan cấp thẻ ghi sai thời điểm đủ năm năm liên tục cho tôi, giờ tôi muốn điều chỉnh lại phải làm thủ tục như thế nào?

Nguyễn Thanh Hằng (Quận Bình Thạnh, TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM trả lời: Theo Nghị định số 146/2018 (quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT) nêu: Khi người tham gia BHYT đã có thời gian tham gia BHYT năm năm liên tục trở lên tính từ thời điểm người đó tham gia BHYT đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh lũy kế trong năm tài chính lớn hơn sáu tháng lương cơ sở (lương cơ sở hiện nay là 1.390.000 đồng x sáu tháng = 8.340.000 đồng).

Lúc này, người bệnh mang chứng từ đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn sáu tháng lương cơ sở và được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm”. Cấp giấy chứng nhận này thì người bệnh sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo trong năm đó (áp dụng đối với trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến).

Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá ba tháng.

Trường hợp thẻ BHYT của người tham gia bị in sai thời gian tham gia BHYT năm năm liên tục là do việc đồng bộ mã số BHXH trên phần mềm mới chưa cập nhật đầy đủ quá trình tham gia BHYT. Nếu phát hiện sai sót về thời gian tham gia BHYT liên tục thì người tham gia có thể liên hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để được đổi lại thẻ ngay.