Quyền lợi của người tham gia BHYT năm năm liền

Vừa rồi, khi tôi đăng ký tiếp tục tại một nơi khám chữa bệnh khác trước đây thì trên thẻ ghi “Thời điểm đủ năm năm liên tục: Từ ngày 1-8-2020”.

Cho tôi hỏi người tham gia BHYT năm năm liên tục được hưởng những quyền lợi như thế nào? Nếu cơ quan cấp thẻ ghi sai thời điểm đủ năm năm liên tục của tôi, nay tôi muốn điều chỉnh lại theo đúng với thực tế thì tôi phải đến đâu thực hiện?

Thanh Minh, quận Gò Vấp, TP.HCM

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo Nghị định số 146/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT quy định:

Người bệnh mang chứng từ đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ BHYT để được cấp phiếu miễn đồng chi trả và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo trong năm đó (áp dụng đối với trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến) nếu có đủ hai điều kiện sau:

- Khi người tham gia BHYT đã có thời gian tham gia BHYT năm năm liên tục trở lên (tính từ thời điểm người đó tham gia BHYT đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh);

 - Có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm tài chính lớn hơn sáu tháng lương cơ sở (lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng x 6 tháng = 8.940.000 đồng).

Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá ba tháng.

Trường hợp thẻ BHYT của người tham gia bị in sai thời gian tham gia BHYT năm năm liên tục là do việc đồng bộ mã số bảo hiểm xã hội trên phần mềm mới chưa cập nhật đầy đủ quá trình tham gia BHYT.

Nếu phát hiện sai sót về thời gian tham gia BHYT liên tục, người tham gia có thể liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ để được điều chỉnh đổi lại thẻ ngay.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm