Quyết định của Chủ tịch nước về nhân sự TAND Tối cao

Tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TAND Tối cao, đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh thẩm phán cao cấp.

Theo đó, bổ nhiệm đối với các ông, bà: Phạm Quốc Hưng (thẩm tra viên chính, Chánh Văn phòng TAND Tối cao), Chu Thành Quang (thẩm tra viên chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học), Đào Thị Minh Thủy (thẩm tra viên chính, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp) giữ chức danh thẩm phán cao cấp.

Cũng tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn đã công bố quyết định của chánh án TAND Tối cao điều động và bổ nhiệm ông Ngô Tiến Hùng (thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội) giữ chức vụ chánh Văn phòng TAND Tối cao; bà Đào Thị Minh Thủy (thẩm tra viên chính, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp) giữ chức vụ phó chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội; ông Phạm Công Tuyến (thẩm tra viên chính, Phó Chánh Văn phòng TAND Tối cao) giữ chức vụ vụ trưởng Vụ Tổng hợp TAND Tối cao; ông Phạm Quốc Hưng (thẩm phán cao cấp, Chánh Văn phòng TAND Tối cao) giữ chức vụ chánh án TAND tỉnh Hòa Bình, thời hạn là năm năm.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm