Quyết định mới của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất

Theo đó, mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND là 0,8%/năm (giảm 0,4%/năm so với trước), lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VND là 0%/năm; lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0,05%/năm.

Tương tự, Ngân hàng Nhà nước cũng quy định mức lãi suất tiền gửi bằng VND của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô là 0,8%/năm.

Trong khi đó, cùng là tiền gửi bằng VND nhưng lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước được hưởng lãi suất là 1%/năm nhưng với lãi suất của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chỉ có 0,8%/năm. Riêng lãi suất đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước giảm từ 0,5% xuống còn 0,05%/năm.

Với việc giảm lãi suất dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại với phần tiền gửi này.

Đề xuất cấm sếp công ty bình luận về giá cổ phiếu

Đề xuất cấm sếp công ty bình luận về giá cổ phiếu

(PLO)-  Muốn thị trường chứng khoán phát triển minh bạch, cần tách biệt hoạt động phân tích – nghiên cứu với hoạt động tư vấn – tự doanh của các công ty chứng khoán, hoặc phải cấm lãnh đạo doanh nghiệp tiết lộ về xu hướng "bơm thổi" giá cổ phiếu.
Hậu COVID-19, sức khỏe trở thành ưu tiên hàng đầu

Hậu COVID-19, sức khỏe trở thành ưu tiên hàng đầu

(PLO)- Theo khảo sát người tiêu dùng Việt Nam của Deloitte năm 2021, dưới tác động của đại dịch COVID-19, người tiêu dùng đã có sự thay đổi lớn – trong danh mục chi tiêu chú trọng vào các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.