Rốn lũ Tân Hóa bị cô lập giữa biển nước

Theo ghi nhận, xã có năm điểm đường và ngầm tràn nối xã Tân Hóa với Minh Hóa, hiện tại các điểm này đều ngập sâu 2,8 m, bị chia cắt. Chùm ảnh do CTV chụp tại xã Tân Hóa trong sáng nay: 

Rốn lũ Tân Hóa bị cô lập giữa biển nước  ảnh 1
Khiêng đồ đạc, xe máy lên các nhà phao chống lũ. 

Rốn lũ Tân Hóa bị cô lập giữa biển nước  ảnh 2

Rốn lũ Tân Hóa bị cô lập giữa biển nước  ảnh 3
Đoàn xe bị kẹt ở đèo Đá Đẽo.

Rốn lũ Tân Hóa bị cô lập giữa biển nước  ảnh 4

Rốn lũ Tân Hóa bị cô lập giữa biển nước  ảnh 5
Rốn lũ Tân Hóa chìm trong biển nước.

Rốn lũ Tân Hóa bị cô lập giữa biển nước  ảnh 6
Lãnh đạo UBND huyện Minh Hóa xuống thị sát tình hình mưa lũ.