Sai phạm tại Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ: Nộp lại gần 24 tỉ

Thanh tra TP Cần Thơ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Cao đẳng y tế Cần Thơ từ ngày 1-7-2017 đến 31-12-2019.

Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, qua kết quả kiểm tra hồ sơ cho thấy có bốn trường hợp (hai trường hợp bổ nhiệm, một trường hợp bổ nhiệm lại, một trường hợp kéo dài thời gian giữ chức vụ) đơn vị thực hiện chưa phù hợp theo quy định.

Việc thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đơn vị thực hiện chưa phù hợp quy định. Cụ thể, ba trường hợp hiệu trưởng ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhưng thiếu tờ trình của Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra – Pháp chế; đối với một trường hợp bổ nhiệm lại thực hiện trình tự thủ tục trễ thời gian, chưa phù hợp quy định của TP…

Về những hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong việc thu, chi học phí, thông báo cho biết, từ năm học 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 thu học phí không đúng quy định tại Nghị định 86/2015, Nghị quyết 16/2015 và Nghị quyết 04/2018 của HĐND TP với số tiền gần 23,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong ba năm học trên, đơn vị chi tiền lương dạy thêm giờ, tổng số tiền gần 11,3 tỉ đồng là chưa đúng quy định.

Cạnh đó, thông báo còn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; Việc tạm ứng tiền chi cho thu nhập tăng thêm; Chi thanh toán tiền công tác phí; Những thiếu sót, sai phạm trong hoạt động cho thuê mặt bằng; Xử lý số dư cuối kỳ đối với nguồn thu từ cho thuê mặt bằng…

Từ đó, Chánh Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu và các cá nhân có liên quan kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua thanh tra. Cụ thể, yêu cầu Trường nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan và khắc phục những hạn chế thiếu sót như đã nêu của thông báo.

Đồng thời, yêu cầu Trường khắc phục đối với những hạn chế thiếu sót trong việc thực hiện thu, chi tài chính từ năm 2017 đến năm 2019 như việc thu học phí vượt mức quy định, việc thực hiện thanh toán tiền phụ cấp lương thêm giờ, việc thanh toán tiền công tác phí…

Về xử lý tài chính, thông báo nêu: “Yêu cầu Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và các đơn vị, cá nhân có liên quan khẩn trương khắc phục những hạn chế, thiếu sót, sai phạm về tài chính với tổng số tiền gần 24 tỉ đồng, truy nộp tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP… để chờ xử lý theo quy định”.

Trong đó, phần thu từ nguồn thu học phí dịch vụ không đúng quy định với số tiền là gần 23,7 tỉ đồng; Việc kê khai nộp thuế không đúng quy định là hơn 55,4 triệu; Việc thực hiện BHXH, BHYT không đúng quy định là hơn 11,2 triệu; Việc thực hiện đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa, mua sắm tài sản công không đúng là hơn 58 triệu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm