Từ khóa:

#saigon petro
Tìm thấy 46 kết quả
Thị trường xăng diễn biến bất thường, khan hiếm

Thị trường xăng diễn biến bất thường, khan hiếm

(PLO)- Với nguồn hàng xăng dầu khan hiếm cùng với thù lao thấp không đủ bù chi phí hoạt động, một số điểm bán xăng dầu có tâm lý sẵn sàng đóng cửa hoặc tìm cách hạn chế bán để giảm lỗ.