Sắp có nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển TP.HCM

Bộ Chính trị thống nhất đánh giá, sau hơn 25 năm đổi mới và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, TP.HCM đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của TP.HCM chưa tương xứng với vị trí, vai trò đầu tàu của cả nước, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao; cơ cấu hạ tầng ngày càng quá tải, bất cập, quy hoạch và quản lý đô thị chưa theo kịp tốc độ phát triển và còn nhiều yếu kém, tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước đô thị, ô nhiễm môi trường vẫn nghiêm trọng và ngày càng gay gắt hơn...

Sắp có nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển TP.HCM ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp cho ý kiến về tổng kết Nghị quyết số 20-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về chiến lược phát triển TP.HCM sáng 6-7 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Bộ Chính trị đồng ý tiếp tục cho phép TP được thực hiện thí điểm đối với những vấn đề phát sinh mà thực tiễn TP đặt ra trong quá trình phát triển nhưng chưa có quy định hay những quy định hiện hành của Nhà nước không còn phù hợp. Bộ Chính trị cũng nhất trí về việc ban hành một nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu mới của TP.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý TP cần bảo đảm an sinh xã hội, kéo giảm khoảng cách giàu - nghèo, đấu tranh kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội... Tổng Bí thư chỉ rõ cùng với tập trung hoàn thiện cơ chế, cải cách hành chính, mô hình quản lý chính quyền đô thị, TP.HCM cần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về các biện pháp cấp bách trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

AX