Đêm kinh hoàng ở Hoàng Sa

Đêm kinh hoàng ở Hoàng Sa

(PL)- Sau khi tông chìm tàu câu mực của Việt Nam, chiếc tàu lạ bỏ trốn để mặc những ngư dân đang chới với giữa biển đen mịt mù.