Hữu Thắng nhớ cái lưng Sasi Kumar

Hữu Thắng nhớ cái lưng Sasi Kumar

(PL)- Tiger Cup 1998, thế hệ vàng của Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh, Hữu Thắng… đã một lần lỡ hẹn trên sân nhà Hàng Đẫy trong trận chung kết với Singapore.