100 ngày vàng để mở cửa khôi phục kinh tế

100 ngày vàng để mở cửa khôi phục kinh tế

(PLO)- Các chuyên gia cho rằng ba tháng cuối năm, tức 100 ngày tới sẽ là thời gian vàng để mở cửa nhưng cũng là thách thức lớn đối với nền kinh tế bởi mở cửa phải bền vững.