Sẽ cấp CCCD và xác nhận số CMND cũ qua mạng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 406 phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021.

Tại quyết định, Thủ tướng yêu cầu đối với thủ tục cấp, cấp lại, đổi thẻ CCCD và thủ tục xác nhận số CMND khi cấp đổi sang CCCD cần sớm được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021.

Theo đó, thủ tục cấp, cấp lại, cấp đổi thẻ CCCD được tích hợp ở mức độ dịch vụ 3 và thủ tục xác nhận số CMND ở mức độ 4. Dự kiến trong quý II-2021, hai thủ tục này sẽ được triển khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đến quý III-2021, các thủ tục về đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng, thông báo lưu trú; liên thông đăng ký khai sinh - thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí; cấp hộ chiếu phổ thông… sẽ được tích hợp.

Cũng theo Quyết định 406, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của địa phương, chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương phê duyệt danh mục, lộ trình, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến… trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021.