Sẽ có năm đợt điều chỉnh giá viện phí mới từ ngày 1-7

Theo đó, dự kiến mức giá của gần 2.000 dịch vụ y tế gồm cả tiền lương sẽ được điều chỉnh tăng. Đợt tăng viện phí mới này do mới thực hiện trong thanh toán BHYT nên chưa ảnh hưởng đến người chưa tham gia BHYT. 

Bộ Y tế dự tính chia nhỏ thành năm đợt điều chỉnh, trước mắt áp dụng tại những địa phương có tỉ lệ bao phủ BHYT cao khoảng 95%.

Bác sĩ AI: Viễn tưởng và thực tế

Bác sĩ AI: Viễn tưởng và thực tế

(PLO)- Công nghệ ứng dụng “trí năng nhân tạo” (AI) thực tế không thể thay thế bác sĩ khám chữa bệnh không chỉ bởi tính “nghệ thuật” mà còn là vấn đề đạo đức của nghề y.
Cám ơn đời khi phố vẫn còn xanh

Cám ơn đời khi phố vẫn còn xanh

(PLO)- Khi bụi mịn phủ dày trên những tầng cao, tầng thấp, khi chất thải đô thị bao vây đời sống, TÁC động tới cuống phổi của từng người thì thị dân hiểu rõ hơn hết mình cần lắm những mảng xanh.