Sẽ kiến nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng

Đây là một nội dung nhằm tăng năng suất lao động xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020, theo kế hoạch của UBND TP.HCM mới ban hành.

Ngoài ra, TP cũng sẽ khảo sát, lấy ý kiến của doanh nghiệp, đại diện tập thể lao động để đánh giá, rà soát, kiến nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tiến tới đề xuất xây dựng Luật tiền lương tối thiểu phù hợp, tạo điều kiện cho người lao động tăng lương, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đảm bảo an sinh xã hội giúp người lao động gắn bó với doanh nghiệp.

Doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn để cải tiến chính sách lao động, tiền lương, tiền công, xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Đặc biệt, doanh nghiệp khu vực nông thôn được hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt công nghệ sinh học, công nghệ cao trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động.

Khuyến khích doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao văn hóa,
tay nghề của người lao động, khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
tăng cường gắn kết với doanh nghiệp trong xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo.

Theo kế hạch trên, TP phấn đấu đến năm 2020, năng suất lao động xã hội bình quân của thành phố tăng trên 6,5%/năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm