Sở GTVT tổ chức thi, xét tuyển lãnh đạo trực thuộc

Vừa qua, lần đầu tiên Sở GTVT đã tổ chức thi, xét tuyển và bổ nhiệm cán bộ vào chức danh phó giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 3. Có bốn ứng viên đang công tác tại các phòng ban, đơn vị thuộc Sở tham dự. Các ứng viên đã có phần thuyết trình đề án việc làm của mình trong thời gian 15 phút và có 30 phút để trả lời phần đặt câu hỏi của các thành viên hội đồng xét tuyển. Kết quả có hai người được xét tuyển, bổ nhiệm vào chức danh trên (một nữ, một nam).

Theo Sở GTVT, việc thi, xét tuyển trên nhằm lựa chọn người có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý và chuyên môn để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý, đồng thời tạo môi trường lành mạnh và đổi mới trong công tác cán bộ.

L.ĐỨC - H.TUYÊN