Sở Nội vụ Đắk Lắk nói vụ nhiều cán bộ tạm tuyển bị cắt phụ cấp

Sở Nội vụ Đắk Lắk vừa có văn bản liên quan đến việc hàng chục cán bộ tạm tuyển ở huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) bị cắt phụ cấp và phải thi tuyển công chức khi đã ở độ tuổi… sắp về hưu.

Hàng chục cán bộ tạm tuyển phản ánh việc bị cắt phụ cấp, phải thi công chức khi lớn tuổi. Ảnh: LH

Theo sở này, về việc quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trong đó quy định tiêu chuẩn cụ thể khi tuyển dụng công chức cấp xã lần đầu thì phải có trình độ trung cấp trở lên đối với ngành chuyên môn phù hợp với chức danh.

Tuy nhiên, tại thời điểm này ở địa bàn một số huyện rất ít người có đủ điều kiện tham gia tuyển dụng. Đa số người tham gia làm việc tại xã chưa có bằng cấp chuyên môn, thậm chí có trường hợp chưa có bằng trung học cơ sở.

Để có người làm việc tại UBND cấp xã, một số UBND cấp huyện đã hợp đồng tạm tuyển chờ tuyển dụng đối với một số người để bố trí tại các vị trí chức danh chuyên môn ở cấp xã. Trong quá trình công tác, một số UBND cấp huyện tiến hành việc tuyển dụng công chức cấp xã đảm bảo theo quy định.

Việc nâng lương thường xuyên đối với các trường hợp hợp đồng tạm tuyển chờ tuyển dụng, Sở Nội vụ cho rằng theo quy định thì làm việc gì hưởng lương ở vị trí đó. Người hợp đồng tạm tuyển được bố trí tại vị trí công chức cấp xã thì được vận dụng quy định tại Nghị định số 121/2003 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (nay là Nghị định số 92/2009), để cho hưởng lương tại vị trí được bố trí. Trong quá trình công tác đến thời hạn nâng lương theo quy định thì được xem xét để nâng lương cho công chức (tạm tuyển).

Lý giải về việc các cán bộ công chức tạm tuyển bị cắt chế độ phụ cấp công vụ, Sở Nội vụ căn cứ đối tượng hưởng chế độ phụ cấp công vụ được quy định tại Điều 2 Nghị định số 34/2012 về chế độ phụ cấp công vụ. Do đó, những trường hợp hợp đồng lao động tạm tuyển chưa qua tuyển dụng công chức cấp xã (thi tuyển hoặc xét tuyển) thì chưa phải là công chức cấp xã nên không được hưởng phụ cấp công vụ.

Cũng theo Sở Nội vụ, sở đã nhiều lần có văn bản đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện việc tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định của Chính phủ và của tỉnh. Trên cơ sở đó, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định. Tuy nhiên, từ trước đến nay chỉ còn huyện M’Đrắk chưa thực hiện việc tuyển dụng công chức cấp xã lần nào.

Trước đó, gần 80 người hiện là cán bộ tạm tuyển trên địa bàn huyện M’Đrắk, trong đó có nhiều người có thời gian công tác 10-20 năm, phản ánh bỗng dưng bị cắt các chế độ về phụ cấp, thu hút mà không có thông báo gì trước đó. Đồng thời, những cán bộ tạm tuyển phải tham gia kỳ thi công chức, nếu không đậu thì phải nghỉ việc.

Hầu hết những người này được tạm tuyển từ năm 2014, tuy nhiên đến khoảng thời gian 2015-2017 thì họ bị cắt các chế độ phụ cấp. “Tôi thắc mắc nếu tuyển dụng tôi từ đầu là công chức tạm tuyển thì tại sao huyện lại đồng ý nâng bậc lương cho tôi vào năm 2016 như công chức” - bà Nguyễn Thị Lượng, cán bộ Phòng Thống kê xã Cư Prao, huyện M’Đrắk, phản ánh.

Tương tự bà Lượng, hàng chục cán bộ tạm tuyển như ông Nguyễn Đăng Khôi (Phó Trưởng Công an xã Ea M’đoal), ông Bùi Trần Anh Tuấn (công chức xã Ea M’đoal), ông Ngô Đức Ảnh, Nguyễn Văn Hợi (công chức xã Cư Prao), Trần Thị Diện, Phan Thị Hương (cán bộ xã Cư Króa)… cũng rơi vào trường hợp khó khăn khi bị cắt phụ cấp và phải tham gian kỳ thi công chức trong khi độ tuổi quá lớn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm