Sở Tư pháp TP.HCM có chánh thanh tra mới

Ông Phan Việt Trung giữ chức vụ chánh Thanh tra Sở Tư pháp từ ngày 12-12-2019. Thời gian giữ chức vụ là năm năm (kể từ ngày được bổ nhiệm).

Ông Huỳnh Văn Hạnh (trái) trao quyết định bổ nhiệm chánh Thanh tra Sở Tư pháp TP.HCM cho ông Phan Việt Trung. Ảnh: NQ

Ông Trung sinh năm 1977, quê quán tỉnh Đồng Tháp, trình độ chuyên môn: Cử nhân luật.

Lãnh đạo Sở Tư pháp TP.HCM chúc mừng chánh Thanh tra sở Phan Việt Trung. Ảnh: NQ

Trước khi bổ nhiệm chánh Thanh tra Sở Tư pháp TP.HCM, ông Phan Việt Trung đã công tác tại Sở Tư pháp TP.HCM 14 năm và giữ chức vụ phó chánh Thanh tra sở từ năm 2014 đến nay. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm