“Sức khỏe” Novaland ra sao sau khi kêu cứu vào mùng 1?

Báo cáo tài chính năm 2019 được phát hành vào ngày cuối cùng của tháng 1-2020 cho thấy Novaland dù có doanh thu suy giảm so với năm 2018 nhưng doanh thu năm 2019 đạt hơn 10.000 tỉ đồng, và lãi ròng vượt trội so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế của Novaland năm 2019 là 3.426 tỉ đồng, so với lợi nhuận là 3.238 tỉ đồng của năm 2018.

Cơ cấu tài chính của Novaland khá ổn định. Như cơ cấu nợ vay của tập đoàn có sự dịch chuyển theo hướng an toàn hơn (tăng nợ dài hạn, giảm nợ ngắn hạn). Cụ thể, nợ phải trả đạt 65.517 tỉ đồng, trong đó nợ dài hạn gấp hai lần so với cuối năm 2018, chiếm 73% tổng nợ phải trả. 

Hàng tồn kho là hơn 57.000 tỉ đồng, trong khi năm 2018 là 31.000 tỉ đồng, tuy nhiên hàng tồn tập trung vào các dự án đang xây dựng chiếm hơn 89,5% tổng hàng tồn kho, chủ yếu do tăng các dự án mua mới trong năm.

Novaland cũng được nhìn nhận khá tốt trong con mắt các định chế tài chính quốc tế. Theo đó, trong quý 4-2019, Tập đoàn đã huy động thành công hạn mức lên đến 600 triệu USD qua ba đợt thu xếp vốn của tổ chức tài chính uy tín quốc tế là Credit Suisse AG (Singapore). Trong đó, khoản giải ngân thực tế năm 2019 là 310 triệu USD, 290 triệu USD còn lại là nguồn hạn mức sẵn có sẽ được giải ngân trong năm 2020.  

Về dự án kêu cứu của Novaland, Công ty chứng khoán Bản Việt cho biết: “Đơn đề nghị cũng đề cập đến việc Novaland đã thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý để thực hiện bán hàng và đã đầu tư lên tới 6.000 tỉ đồng vào dự án này. Qua trao đổi của chúng tôi với ban lãnh đạo công ty, đơn đề nghị này nhằm thúc đẩy quá trình thủ tục pháp lý cho dự án. Chúng tôi chưa ghi nhận bất kỳ diễn biến nào mới từ dự án này trong hai năm qua khi thủ tục pháp lý được siết chặt và kéo dài hơn dự kiến tại thị trường nhà ở TP.HCM. Theo tính toán của chúng tôi, dự án này chiếm khoảng 7% tổng giá trị các dự án của Novaland”. 

Theo Công ty Chứng khoán VCBS, chiến lược Novaland vẫn tiếp tục phát triển nhà ở tại TP.HCM với quỹ đất hiện có khoảng 670 ha và dần dần vào bất động sản du lịch 3-5 năm tới. Công ty cũng tiến hành song song việc chuẩn bị quỹ đất hơn 2.000 ha đất các tỉnh phát triển du lịch Tây Nam bộ.