Ngày 4-3, Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ tổ chức thí điểm khóa đào tạo liên tục để cập nhật các qui định pháp luật và quy trình chuyên môn kỹ thuật trong hành nghề khám, chữa bệnh cho các bác sĩ nước ngoài đã được cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam.

Khoá đầu tiên dành cho các bác sĩ Trung Quốc đang hành nghề tại các phòng khám đa khoa trên địa bàn TP. Đây là kế hoạch trọng tâm của Ngành Y tế thành phố trong năm 2019,

Sở y tế TP.HCM lý giải, nếu như các bác sĩ Việt Nam đều phải tuân thủ quy định của Bộ Y tế về đào tạo liên tục (ít nhất 48 giờ trong 2 năm) thì các bác sĩ nước ngoài đang tham gia hành nghề khám, chữa bệnh trên địa bàn TP khó có điều kiện để thực hiện quy định này.

Ngoài ra, thông qua hoạt động thanh, kiểm tra, hoạt động đánh giá chất lượng phòng khám đa khoa, Sở Y tế nhận thấy các bác sĩ nước ngoài, nhất là các bác sĩ Trung Quốc, gần như không nắm vững các quy định pháp luật và quy định chuyên môn khi hành nghề.

Trước tình hình trên, bên cạnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi cố ý vi phạm quy định pháp luật, từ ngày 11 đến 14-3, Sở Y tế sẽ thí điểm tổ chức khoá đào tạo liên tục cho các bác sĩ Trung Quốc đã được cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam và đang hành nghề tại các phòng khám đa khoa trên địa bàn TP. Đây là lần đầu tiên Sở Y tế tổ chức thí điểm chương trình đào tạo liên tục nhằm phổ biến, hướng dẫn các quy định pháp luật mà người hành nghề phải biết và tuân thủ dành cho các bác sĩ Trung Quốc, đặc biệt là các bác sĩ thuộc chuyên khoa phụ sản, ngoại khoa và tai mũi họng.

Khóa học được chia làm 2 học phần gồm phổ biến những quy định chung về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam. Đồng thời cập nhật kiến thức chuyên môn và các quy trình kỹ thuật đã được Bộ Y tế ban hành.

Tất cả các học viên tham gia khóa đào tạo liên tục sẽ được lượng giá kiến thức trước và sau đào tạo, đánh giá kỹ năng thực hành theo từng chuyên khoa. Kết thúc khóa học, các BV đào tạo sẽ cấp giấy chứng nhận tham gia đào tạo liên tục cho các bác sĩ tham dự theo từng chuyên khoa.