Vị trí 12 điểm phong tỏa do COVID-19 ở TP.HCM mới nhất

Đồ họa: THÙY TRANG
(PLO)- Dưới đây là bản đồ vị trí 12 điểm phong toả để phòng chống Covid-19 theo cập nhật mới nhất từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, tính đến 18 giờ 16-2.