Tách giấy đỏ có cần chữ ký các thành viên gia đình?

Vậy khi chị gái tách giấy đỏ riêng có cần chữ ký các thành viên trong hộ khẩu gia đình chồng không? Và nếu không tách giấy đỏ thì nhà đó thuộc quyền sở hữu của ai?

Bạn đọc dangthilienlongan@...

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Trước tiên cần xác định quyền sử dụng đất cấp cho cha mẹ chồng bạn hay cho hộ gia đình cha mẹ chồng bạn.

Trong trường hợp cấp riêng cho cha mẹ chồng bạn thì khi chị gái tách giấy đỏ riêng chỉ cần cha mẹ chồng bạn ký tách giấy (có thể dưới hình thức tặng cho hoặc chuyển nhượng) cho chị bạn là được.

Trong trường hợp giấy đỏ thửa đất cấp chung cho hộ gia đình cha mẹ chồng bạn thì khi chị gái tách giấy cần có chữ ký của các thành viên hộ khẩu trong gia đình chồng bạn tại thời điểm cấp giấy đỏ.

Theo quy định tại khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình sử dụng đất là người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 212 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của tất cả thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Nếu không tách giấy thì nhà đó thuộc sở hữu riêng của chị chồng bạn nhưng đất vẫn thuộc quyền sử dụng của các thành viên trong gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm