Nữ CEO Bitcoin Việt Nam: 'Có bitcoin thì tôi giàu rồi'

Nữ CEO Bitcoin Việt Nam: 'Có bitcoin thì tôi giàu rồi'

"Ai đầu tư cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định, cần đặt kế hoạch dài hạn, mua Bitcoin xong, hãy quên đi, đừng lướt sóng, rất mạo hiểm"- bà Nguyễn Trần Bảo Phương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bitcoin Việt Nam chia sẻ.