Xây thêm BV Đa khoa Xuyên Á hiện đại ở Vĩnh Long

Xây thêm BV Đa khoa Xuyên Á hiện đại ở Vĩnh Long

(PLO)- "Với tiêu chí "Chăm chút từ những việc nhỏ nhất", BV Đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) cam kết cung cấp dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chất lượng cao với giá thu bằng BV nhà nước cho toàn bộ bệnh nhân".