Cán bộ bỏ nhiệm sở đi lễ chùa chỉ bị phê bình

Cán bộ bỏ nhiệm sở đi lễ chùa chỉ bị phê bình

(PLO)- UBND TP Thanh Hóa đã thống nhất quyết định kỷ luật đối với cá nhân và tập thể Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung - Tiểu dự án Thanh Hóa liên quan đến vụ bỏ công sở đi lễ chùa dịp đầu năm.