Gia Lai: Làm rõ thông tin 3 công chức bỏ nhiệm sở vì nợ

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai Ngô Ngọc Sinh vừa ký Công văn 351/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, yêu cầu tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Gia Lai: Làm rõ thông tin 3 công chức bỏ nhiệm sở vì nợ ảnh 1

Theo công văn này, vừa qua, một số báo đăng tải bài viết liên quan việc ba công chức thuộc Sở Nội vụ và Chi cục Thi hành án dân sự TP Pleiku không đến nhiệm sở và cơ quan quản lý không còn liên lạc được với các công chức này. Theo thông tin báo chí thì lý do các công chức trên không đến cơ quan làm việc là có liên quan đến việc vay nợ và bị đòi nợ.

Để làm rõ thông tin báo nêu và tránh dư luận không tốt liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc Sở Nội vụ khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và xử lý đúng quy định pháp luật đối với hai công chức đang công tác tại Sở Nội vụ có liên quan đến các bài báo nêu trên. Kết quả kiểm tra, xử lý phải báo cáo trước ngày 15-3-2018.

Gia Lai: Làm rõ thông tin 3 công chức bỏ nhiệm sở vì nợ ảnh 2
Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai.

Ngoài ra, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần chủ trì, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể thuộc cơ quan, đơn vị mình tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Điều này nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc chấp hành chính sách tài chính, quy định của pháp luật về giao dịch vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn, nhất là chế tài xử lý đối với các hành vi cho vay lãi nặng, hoạt động “tín dụng đen”.

Đồng thời, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia tuyên truyền, vận động để người thân trong gia đình cũng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tự phòng ngừa, bảo vệ và tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan hoạt động “tín dụng đen”.
Ngoài công tác tuyên truyền, quán triệt nêu trên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể thuộc cơ quan, đơn vị mình thường xuyên quan tâm, sâu sát đảng viên, đoàn viên, hội viên để kịp thời phát hiện, hỗ trợ, hướng dẫn những người có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu vay vốn chính đáng thực hiện việc vay vốn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hợp pháp. Đồng thời nghiên cứu, triển khai các giải pháp nhằm ngăn ngừa, không để xảy ra tình trạng tương tự...