4 giải pháp ngăn chặn tín dụng đen

4 giải pháp ngăn chặn tín dụng đen

(PLO)- Giải pháp then chốt cho việc triệt phá nạn tín dụng đen là cần có chính sách khuyến khích các ngân hàng cung cấp các gói tín dụng vi mô giúp người nghèo theo mô hình mà nhà kinh tế học Muhammad Yunus đã áp dụng thành công.