Xem xét vụ hết thời hiệu tòa vẫn xử

Xem xét vụ hết thời hiệu tòa vẫn xử

(PL)- Chủ tịch HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau kiến nghị xem xét giám đốc thẩm một vụ án đã hết thời hiệu nhưng tòa vẫn thụ lý xét xử.
Yêu cầu phản tố, có tính thời hiệu?

Yêu cầu phản tố, có tính thời hiệu?

(PL)- Sau khi bị kiện đòi tiền, bị đơn có yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn nhưng tòa không chấp nhận với lý do hết thời hiệu khởi kiện. Tòa giải quyết như vậy là đúng hay sai?